Oświetlenie LED - LED LABS
98/d4/2e95fc3b545a711d675bc4b4bfcc.jpg

Kreatywne zastosowanie kontrolerów LED RGB do sterowania oświetleniem jednokolorowym LED 12V DC

Sterowniki LED RGB pozwalają na podzielenie oświetlenia na 3 sekcje, z których każda może być osobną włączana i wyłączana, regulację natężenia światła każdej z sekcji (uwaga! Tylko przy niektórych sterownikach), uzyskanie efektów dynamicznych takich jak: stroboskop, płynne przejścia lub skoki pomiędzy sekcjami.

Na początku należy przede wszystkim skompletować kompatybilny zestaw, mając głównie na uwadze prawidłowy dobór mocy zasilacza oraz sterownika RGB LED do mocy sterowanych żarówek LED czy też taśm LED - przykładowo chcąc sterować 9 żarówek LED MR16 12V DC o mocy 4W.k

Podłączenie żarówek 12V LED (MR16, MR11, G4) tak, aby:

Podzielenia żarówek na trzy osobne sekcje, z których każdą będzie można osobno włączać i wyłączać.

Była możliwość ściemniania oraz rozjaśniania.

 

Zastosowanie sterownika RGB do połączenia 12V żarówek w 3 oddzielnych sekcjach


Łączenie żarówek 12V typu MR16, MR11, G4 za pomocą sterownika RGB ma przede wszystkim na celu umożliwić instalacje wielu żarówek na maksymalnie 3 osobne sekcje w ilości nieprzekraczającej moc zasilacza oraz sterownika. Nadmiar zastosowanych żarówek przy nieprawidłowym doborze sterownika i zasilacza może spowodować awarię, dlatego też w naszym artykule zostaną przedstawione odpowiednie zestawy oparte na żarówach wraz z zasilaczem i sterownikiem RGB dostępnym na stronie LED Labs.

W zależności od tego ile żarówek wybierzemy, potrzebny jest nam odpowiedni zasilacz, który będzie w stanie podać odpowiednią moc na wyjściu.

Moc standardowej żarówki MR16, którą znajdziecie Państwo w naszej ofercie wynosi 4W. W przypadku zastosowania 9 takich żarówek, potrzebujemy zasilacza o mocy co najmniej 36, lub większy np. 45W. Zakładamy, że chcemy je podzielić na 3 sekcje po trzy żarówki tak, aby każdą sekcją żarówek było można swobodnie sterować. Do zrealizowania tego kroku, potrzebujemy sterownika RGB wraz z dołączonym do niego pilotem.

 

Przykładowy sterownik LED RGB z oferty LED Labs sterowany radiowo

Ryc. 1. Przykładowy sterownik LED RGB z oferty LED Labs sterowany radiowo.


 
Sterownik RGB z pilotem, sterowany drogą radiową, obsługuje 3 kanały. Maksymalny prąd jakim może sterować na pojedynczym kanale wynosi 4 ampery. W przypadku naszych żarówek MR16 możemy więc podłączyć 12 żarówek na jednym kanale, co przy 3 kanałach pozwala na sterowanie 36 żarówkami. Każdy podstawowy kolor na sterowniku odpowiada jednej sekcji żarówek, wybierając kolory pośrednie (niebieski, żółty, różowy) możemy zaświecić i ściemnić 1,2 lub 3 sekcje naraz.

 

Montaż żarówek i sterownika.


Posiadając podzielone na sekcje żarówki oraz mając odpowiedniej mocy zasilacz możemy przystąpić do montażu. Wielu z Was na pewno będzie pytało, jakiego użyć przewodu do połączenia sterownika z żarówkami. Im większy przekrój tym lepszy. Jak już wspominałem, maksymalny prąd jakim możemy sterować na jednym kanale to 4A. Jeżeli żarówki będą oddalona od sterownika o 15 metrów przy założeniu maksymalnej (12) liczby, aby straty napięcia nie wpływały na jakość zasilania żarówki, należy użyć przewodu 2,5 mm2. Jeżeli chcemy zamontować tylko 4 żarówki, oddalone o 5 metrów od sterownika możemy skorzystać z kabla o przekroju 0,35mm2. Kolejność montowania elementów : zasilacz - sterownik – żarówki. Wszystkie żarówki należy podłączać równolegle do sterownika, zostało to pokazane na rysunku poniżej.

Schemat podłączenia żarówek LED MR16 12V DC do sterownika LED RGB

Ryc. 2. Schemat podłączenia żarówek LED MR16 12V DC do sterownika LED RGB.

 

Połączone w ten sposób żarówki możemy sterować pilotem radiowym o zasięgu do 20 metrów, co z kolei pozwala na sterowanie oświetleniem w całym mieszkaniu praktycznie z jednego punktu.

Zastosowanie ściemniacza radiowego do połączenia żarówek 12 V

Zastosowanie ściemniacza do żarówek 12V typu MR16, MR11, G4 ma na celu umożliwienie ściemniania, rozjaśniania oraz włączania i wyłączania żarówek o mocy nieprzekraczającej mocy ściemniacza i zasilacza. Nadmiar zastosowanych żarówek przy nieprawidłowym doborze ściemniacza/zasilacza może spowodować awarię, dlatego też posłużymy się zestawem opartym na żarówkach wraz z zasilaczem i ściemniaczem dostępnym na stronie LED Labs.

Ściemniacz sterowany drogą radiową jest w stanie obsłużyć maksymalnie oświetlenie o mocy 96W. W przypadku naszych 4 watowych żarówek, jest to 24 żarówki.

Radiowy ściemniacz LED 8A 12V DC

Ryc. 3. Radiowy ściemniacz LED 8A 12V DC.

 


Montaż żarówek i ściemniacza.


Posiadając odpowiedniej mocy zasilacz oraz ściemniacz możemy przystąpić do montażu. Kolejność montażu : zasilacz – ściemniacz - żarówki. Tak samo jak w przypadku sterownika RGB musimy zadbać o odpowiednio duży przekrój przewodu którym będziemy zasilać żarówki. Maksymalny prąd jakim możemy sterować ściemniaczem to 8A. Montując 24żarówki, z których ostatnia będzie oddalona od ściemniacza o 10 metrów musimy skorzystać z przewodu o przekroju 4mm2. Jeżeli natomiast chcemy zamontować 10 żarówek w odległości nie większej niż 5m to wystarczy kabel którego przekrój wyniesie 0,75mm2. Żarówki montujemy równolegle, tak jak zostało to przedstawione na schemacie.

 

Schemat podłączenia żarówek LED MR16 12V DC do ściemniacza LED

Ryc. 4. Schemat podłączenia żarówek LED MR16 12V DC do ściemniacza LED.

0 Komentarzy

Utwórz komentarz