Oświetlenie LED - LED LABS

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

LED Labs Sp. z o.o. skorzystała w 2020 roku z dofinansowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Programu Operacyjnego - Inteligentny Rozwój. W ramach współpracy, LED Labs Sp. z o.o. pozyskał zaliczkę stanowiącą pełną wartości projektu, którego celem było pozyskanie Dotacji na Kapitał Obrotowy LED Labs Sp. z o.o. Kwota pozyskanej zaliczki wyniosła 284 767,47 zł