Oświetlenie LED - LED LABS

Reklamacje i zwroty

Reklamacje rozpatrujemy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).   Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Więcej informacji o prawie do odstąpienia od umowy, można znaleźć tutaj. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj.

W przypadku jakichkolwiek uwag co do jakości, bądź też stwierdzenia wady zakupionego produktu, prosimy o niezwłoczny kontakt w celu zgłoszenia reklamacji. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, pocztą elektroniczną (reklamacje@led-labs.pl), jak również za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie naszego Sklepu.