Oświetlenie LED - LED LABS

Nagroda Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Przyznanie Nagrody Polskiej Izby Inzynierów Buduwnictwa podczas Targów Światło 2023, za Konfigurator 3D do tworzenia gotowych opraw LED z profili aluminiowych LUMINES.
W imieniu LED Labs S.A., nagrodę odebrał Prezes Zarządu Grzegorz Trzcieliński.
Kapituła konkursu doceniła innowacyjność rozwiązań jakie proponuje Konfigurator 3D oraz jego wkład w rozwój i spojrzenie na nowoczesne projektowanie oświetlenia LED