Oświetlenie LED - LED LABS
Strona: 1 z 1

Relacje inwestorskie

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LED Labs S.A

Działając imieniem LED Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000988995, zwanej dalej: „Spółką”), w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 7 czerwca 2024 roku uchwał...

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LED Labs S.A.

Działając imieniem LED Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000988995, zwanej dalej: „Spółką”), w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 14 czerwca 2023 roku uchwa...

Nowy inwestor LED Labs S.A.

LED Labs S.A ma nowego inwestora. Jest nim BNP Paribas Bank Polska. Biuro Inwestycji Kapitałowych Banku BNP Paribas przeznaczyło 10 mln zł na wsparcie naszej spółki. Nowy inwestor finansowy pozwoli na utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju firmy. Umożliwi to także rozbudowę zespołu i sie...